UUDISED

Minister Kiik: tervisesüsteemi arendamise keskmes on inimene

 

Sotsiaalministeerium

 

Pressiteade

24.11.2019

Sotsiaalminister Tanel Kiik osales 23. novembril Tartu Ülikooli Raamatukogus toimunud Eesti Arstide Liidu üldkogul, kus andis ülevaate valitsuse plaanidest ja kavandatavatest muudatustest tervishoius tuleval kolmel aastal. Oma kõnes rõhutas minister vajadust seada kõigi kavandatavate arenduste keskmesse inimene.

„Rahvastiku tervise arengukava seab eesmärgiks tõsta Eesti inimeste keskmist eluiga, tervena elatud eluaastaid ning vähendada ebavõrdsust tervises. Neid eesmärke on võimalik saavutada vaid koostöös,“ ütles minister Tanel Kiik. „Lisaks ravivõimaluste laiendamisele on hädavajalik parandada ka inimeste tervisekäitumist ning panustada tervisedendusse ja haiguste ennetusse. Oluline on, et ka inimesed ise oma tervist rohkem väärtustaksid. See eeldab patsientide kaasamist oma tervist puudutavatesse diagnoosi- ja raviotsustesse ja selles on ka tervishoiusüsteemil oma panus anda.“

Ministri sõnul on lähiaastatel valmimas enamus rajatavaid tervisekeskusi, kus perearstid koos õdede, ämmaemandate ja teiste spetsialistidega suudavad lahendada olulise osa terviseprobleemidest. Perearstide koostöö eriarstidega paraneb ja perearstidel on üha laiemad võimalused pidada eriarstidega nõu läbi e-konsultatsiooni. See aitab hoida kokku nii patsiendi kui eriarsti aega, kuna nii on terviseprobleemid sageli lahendatavad ka ilma eriarsti vastuvõtuta.

Olulise muutuse tervishoidu peaks ministri sõnul tooma tervishoiu digilahenduste jätkuv arendamine, et need vastaksid senisest paremini nii patsientide kui arstide ootustele. „Digiregistratuur on praeguseks käivitunud ja järgmises etapis on kavas uuendada patsiendiportaali, et see inimeste tervise heaks paremini tööle panna. Samuti on töös arendused kogutud geeniandmete toomiseks igapäevameditsiini, et võimaldada personaalset geeniandmetel põhinevat ennetustööd ning et arst saaks võtta geeniandmeid arvesse ka ravi ja ravimite määramisel.“

Täiesti uue ajastu toob tervishoidu uue patsiendiohutus- ja kindlustussüsteemi loomine, mis on valitsuse töörühmas arutelul. „Ohutuma tervishoiusüsteemi eeldus on läbipaistva ja mittesüüdistava kultuuri loomine ning selleks vajame patsientidele välditava kahju õiglase hüvitamise süsteemi. Seeläbi saavad patsientide huvid senisest paremini kaitstud ja süsteem toetab kvaliteetsemat ja ohutumat ravi,“ ütles minister Tanel Kiik.

Tervishoius on ministri sõnul jätkuvalt üheks teravamaks probleemiks tervishoiutöötajate puudus. „Koostöös haridus- ja teadusministeeriumiga on kavas suurendada tervishoiutöötajate koolitusmahte, et see viia vastavusse süsteemi vajadusetega ning kaasajastada lähtetoetuste süsteemi, et tagada arstiabi kättesaadavus ka väljaspool Tallinna ja Tartut. Regionaalne tervishoiutöötajate kättesaadavus on oluline ülesanne, mille nimel peame ühiselt veelgi rohkem pingutama,“ ütles minister Tanel Kiik.

Minister Tanel Kiik õnnitles Eesti Arstide Liidu presidendiks tagasi valitud dr Jaan Sütti ning avaldas lootust jätkuvaks sisukaks koostööks.

Tartumaa visiidi käigus külastas minister ka Elva haiglat.

< tagasi Uudised