UUDISED

Ministeerium soovib luua raseduse infosüsteemi, terviseala eksperdid ei pea seda aga vajalikuks

 

Delfi

 

Pressiteade

02.03.2019

Sotsiaalministeerium soovib luua meditsiinilise sünniregistri ja raseduskatkestusandmekogu ühendamise teel raseduse infosüsteemi. Haiglate liit ning Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus (TEHIK) ei pea aga sellise registri loomist vajalikuks, sest riigil on juba olemas tervise infosüsteem.

Määruse eelnõu eesmärk on koondada ühte infosüsteemi nii sünni kui mittesünniga lõppevate raseduste andmed ning enneaegsete laste kohta kogutavad lisaandmed. Samuti kaasajastatakse kogutavate andmete koosseisud. Rakendatakse määrust kava kohaselt alates tuleva aasta 1. jaanuarist.

Eesti Haiglate Liit tutvus eelnõuga ning teatas, et ei saa eelnõud kooskõlastada. Nimelt on Eestis juba olemas riikliku andmekoguna tervise infosüsteem, mis sisaldab ca 80 protsenti andmetest, mida planeeritava registri loomisega soovitakse koguda. Tervise infosüsteemi üks eesmärke pidi muuhulgas olema dubleeriva andmeedastuse vähendamine.

TEHIK on samuti seisukohal, et loodava andmekoguga luuakse dubleerivalt andmeid koguv infosüsteem, kuna enamiku andmeid, mida soovitakse loodavasse infosüsteemi koguda, peavad tervishoiuteenuse osutajad edastama tervise infosüsteemi ja sinnasamasse võiks esitada ka raseduse infosüsteemi mõeldud andmed.

Oma kooskõlastuse andis vastuväideteta aga näiteks Eesti Naistearstide Selts.

Eelnõu esitati kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks eelnõude infosüsteemi kaudu kõikidele ministeeriumidele ning saadeti arvamuse avaldamiseks Tervise Arengu Instituudile, TEHIK-ule, Eesti Naistearstide Seltsile, Eesti Perinatoloogide Seltsile, Andmekaitse Inspektsioonile, Eesti Ämmaemandate Ühingule ja Eesti Haiglate Liidule.

 

< tagasi Uudised