UUDISED

Maailma tervisepäev: Esmatasandi tervishoidu investeerimine tasub ära

 

Sotsiaalministeerium

 

Pressiteade

07.04.2019

Täna, 7. aprilli tähistatakse Maailma Terviseorganisatsiooni eestvedamisel maailma tervisepäeva, mille keskmes on sel aastal peremeditsiin. Kõigile inimestele vajaliku arstiabi tagamiseks kutsub WHO investeerima senisest enam esmatasandi tervishoidu, kuna kvaliteetne ja kõigile kättesaadav perearstiabi on tugeva tervisesüsteemi alus.

Tervise- ja tööminister Riina Sikkut tunnustas Maailma Terviseorganisatsiooni maailma tervisepäeval peremeditsiini olulisusele tähelepanu juhtimise eest. „Esmatasandi tervishoiu jätkusuutlikkus on Eesti jaoks riiklik prioriteet,“ ütles minister Sikkut. „Tugevdame peremeditsiini nii investeeringutega uute tervisekeskuste rajamisse kui ka perearstide- ja õdede sisuliste pädevuste laiendamisse ja perearstide meeskondade tugevdamisse. Ühiselt tuleb pingutusi jätkata, et perearstiabi oleks tagatud kõikjal Eestis, ka maapiirkondades.“

Minister Riina Sikkut rõhutas, et juurdepääs kvaliteetsele arstiabile ja vajalikele ravimitele on üks inimese põhiõigustest. „Seepärast peaksime liikuma ühiskonna poole, kus tervishoid, vähemalt esmatasandil, on kättesaadav ja taskukohane kõigile Eesti inimestele, sõltumata nende rahalisest panusest,“ lisas minister Riina Sikkut.

Perearstid ja –õed on mitmekülgsete pädevustega spetsialistid, kes on võimelised lahendama suurema osa meie tervisemuredest kogu elu jooksul. Perearst on inimese jaoks esimene kontakt ja tema teejuht meditsiinisüsteemis.

“Kogu arstiabi korraldus tervikuna peab olema inimese vajadusest lähtuv ja ratsionaalne. Kui inimesel tekib tervisemure, mille lahendamisel omaenda ja lähikondsete teadmistest ei piisa, siis on tervisekeskused see koht, kus lahendusi otsima hakata. Perearst ja temaga koos tegutsevad pereõed, ämmaemandad, füsioterapeudid ning koduõed suudavad lahendada enamuse harilikest terviseprobleemidest ning vajadusel leida nutikaim võimalus koostööks teiste erialaspetsialistidega,“ ütles Eesti Perearstide Seltsi juht Le Vallikivi. „Selleks, et kvaliteetne perearstiabi oleks universaalselt kättesaadav ja tervisekeskused kataks Eesti kõigi piirkondade vajadused, on veel pikk teekond, kuid Perearstide Selts on jätkuvalt valmis selles protsessis osalema.“

2015. aastal kiideti heaks ÜRO kestliku arengu tegevuskava aastani 2030, mis kutsub üles lõpetama vaesust, võitlema kliimamuutuste ja ebavõrdsuse vastu ning kindlustama kõigile inimestele hea elukvaliteet. Teiste hulgas sisaldab tegevuskava eesmärki võimaldada inimestele kõigis vanuserühmades hea tervis ja heaolu. See tähendab kõikset ravikaitset – kõigi inimeste juurdepääsu vajalikele terviseteenustele ja ravimitele ning kaitset suurte ravikulude eest.

„Kõiki inimesi hõlmav ravikaitse on ühtlasi ka WHO kõige olulisem eesmärk. Kesksel kohal selle eesmärgi saavutamiseks on peremeditsiin. Investeeringud peremeditsiini võimaldavad tuua terviseteenused inimestele lähemale, sekkuda varem, et ennetada haiguste süvenemist, pakkuda õigeaegset ravi kroonilistele haigustele, hoolitseda inimese eest kogu elu vältel ja jõuda paremini nendeni, kes abi kõige enam vajavad,“ ütles WHO esinduse juht Marge Reinap. „Uuringud on näidanud, et tugeva esmatasandiga tervisesüsteem on efektiivsem, tervishoiukulud patsiendi kohta madalamad ja rahva tervis parem.“

Eesti Perearstide Selts, terviseamet, Eesti Haigekassa ja sotsiaalministeerium allkirjastasid 19. märtsil koostöökokkuleppe perearstiabi jätkusuutlikkuse tagamiseks. Lepingus kinnitatakse, et esmatasandi arstiabi kättesaadavus kõigis Eesti piirkondades on riiklik tervishoiukorralduslik prioriteet.

Ülemaailmset tervisepäeva tähistatakse 7. aprillil alates 1950. aastast. Päev tunnustab WHO loomist ja annab võimaluse igal aastal tõsta päevakorda ülemaailmse tähtsusega terviseteemasid.

https://www.sm.ee/et/uudised/maailma-tervisepaev-esmatasandi-tervishoidu-investeerimine-tasub-ara

< tagasi Uudised