UUDISED

Loodi autismifond „Toetan erilist elu“

 

Autismifondi tegevjuht Liis Ehrminger

 

Pressiteade

19.02.2019

Autismifond „Toetan erilist elu“ asub tegutsema selle nimel, et autismispektri häirete olemus saaks Eesti ühiskonnas selgemaks ning et selle diagnoosiga inimestel oleks võimalik kasvada ja elada keskkonnas, mis lubab neil end teostada, pakkudes tuge ja turvatunnet. Oma esimese projektina toetab fond erihoolekandeküla rajamist Harjumaale, mis on spetsialiseerunud just autismispektri häiretega inimestele.

Fotod Meeli Küttim: https://www.meelikyttim.com/Other/Autismifondi-ava%C3%BCritus-Arvo-P%C3%A4rdi-Keskuses/n-XWXVcj/
Täna Arvo Pärdi keskuses toimunud heategevusfondi pidulikul avaüritusel ütles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva, et sellist kutset saada oli puhas rõõm. „Koos luues saab alati rohkem ära teha. On väga tähtis, et erivajadusega inimestele loodaks keskkond, kus nad saaks oma eluga väärikalt edasi minna. Erinevate sektorite koostöö on oluline, kaasa arvatud riigi panus sellesse. Kõige täpsemalt tunnetab vajadusi just kolmas sektor, kes oskab anda oma vajaduste osas parima sisendi. Riik saab pakkuda teenuseid, kui meil on targad küsijad. Loodan, et sellel fondil ja sellel uuel kodul, mis loomisel on, saab olema rõõmus tulevik. Kõik abivajajad saavad sellest tulu ja nii palju kui vajalik. Loodan, et aasta lõpus saab pidada plaanitud pidu, kus see kodu ootab elanikke.“

„Selleks, et ühiskond saaks astuda meile sammu vastu, peame ka meie olema avatud ja enda elust rääkima,“ sõnas autismifondi „Toetan erilist elu“ juht Liis Ehrminger. „Autismispektri häirega inimeste arvu kasv on kiire ning puudutab täna juba rohkem kui 2% lastest. Mida varem saab pere abi, mida kvaliteetsemat tuge, seda paremini saab autismispektri häirega inimene hakkama täiskasvanuna. Kooliaja lõpuni on eriliste laste elu Eestis hästi toetatud, kuid sealt edasi läheb keeruliseks. On neid, kes omandavad ameti ja asuvad tööle, kuid paljud vajavad tuge ka lihtsates toimingutes. Iga inimene on loodud midagi tegema, pakume siis neile võimetekohast tööd ning võimalust sotsialiseeruda, leida sõpru ja armastust.“

Liis Ehrmingeri kinnitusel tasuks riigil ja omavalitsustel kasutada ära seda initsiatiivi, mida erivajadustega laste pered on valmis jagama. „Ajalooliselt on erihoolekanne olnud küla ja valla ülesanne. Paraku aga kuuleb elanike esindajatelt tihti, et kõigega ei jõua tegeleda. Erivajadustega inimeste jaoks aga aega peatada ei saa. Ei saa ka nende pereliikmetest hooldajate jaoks, kellest aastatel 2006 – 2016 murdus selle raske koorma all ehk tegi enesetapu 22 inimest. Täna saame positiivse uudisena välja kuulutada esimese autismispektri häiretega inimestele spetsialiseerunud erihoolekandeküla loomise Harku valda. Seitsmele hektarile ehitatakse juba sel aastal kolm peremaja, kus 30 inimest saavad asuda elama toetatud elu. Lisaks ehitatakse teraapiamaja, mida kõik abivajajad külastada saavad. Suur osa rahast on olemas, sealhulgas on panuse andnud Euroopa Regionaalarengu Fond ja Sotsiaalministeerium. Projekti lõpetamiseks aga palume abi kõikidelt headelt inimestelt.“

2019. aasta lõpus Harku valda valmiv hoolekandeküla on eriline mitmes mõttes. Nimelt on kodanikualgatuse korras alguse saanud projekti kuni tänaseni kandnud ja suures osas rahastanud autismispektri häiretega inimeste pered. Hoolekandeküla ise on aga Eestis ainulaadne – rohkem autismispektri häiretele suunatud keskusi meil täna ei ole. Vajadus on see-eest suur: Eestis elab umbes neli tuhat autismispektri häirega inimest. Autismifondi pikemaajalisem eesmärk on, et järgmise 20 aasta jooksul loodaks Eesti eri paikadesse vähemalt kümme taolist kogukonnapõhist erihoolekandeküla.

Esimese hoolekandeküla detailplaneeringu on koostanud Casa Planeeringud OÜ, arhitekt Sirje Elme.

Küla projekt ja fondi logo: https://pilv.powerhouse.ee/index.php/s/sLG06GXhJAp4mdZ

Autismifondi „Toeta erilist elu“ koduleht https://www.autismifond.ee/ ja FB leht https://www.facebook.com/autismifond

Autismifondile saab annetuse teha:
Ülekande saaja: Autismifond Toetan Erilist Elu
SEB: EE691010220277398221
SWEDBANK: EE812200221071066807

< tagasi Uudised