UUDISED

Liiga noor, et juua 2017

 

Eesti Karskusliit

 

Pressiteade

09.09.2017

Tänavusel üheksanda kuu üheksandal päeval, rahvusvahelisel alkoholi põhjustatud sünnikahjustuste teadvustamise päeval, juhib Karskusliit Eesti elanike tähelepanu selle probleemi suurusele ning ennetamise tähtsusele ja lihtsusele.

Alkohol on teratogeen ehk aine, mis võib tekitada loote arenevas ajus väärarenguid. Lootel kirjeldatakse alkoholi teratogeenset toimet silmadele, näole, hammastele, skeletile, südamele ja kõige enam närvisüsteemile. Ükskõik, millisel raseduse perioodil naine alkoholi tarvitab, toimib see lootele alati, sest alkohol läbib platsenta täielikult. Kogus, mis võib olla ohutu emale, võib olla ohtlik arenevale lootele.

Alkoholi põhjustatud sünnikahjustustega (Fetal Alcohol Spectrum Disorders – FASD) võib kaasneda tõendatult kuni 428 konkreetset erinevat haigust. Need ICD-10 koodiga haigused mõjutavad peaaegu iga organismi süsteemi, kaasa arvatult kesknärvisüsteem (aju), nägemine, kuulmine, süda, vereringe, seedimine, luu- ja lihaskond ning hingamiselundkond, teiste seas.

„Teadlikkus on selle probleemi juures üks peamisi võtmesõnu,“ ütles Eesti Karskusliidu esimees Lauri Beekmann. „Raseduseaegne alkoholi tarvitamine võib tekitada pöördumatuid kahjusid, kuid samas on täielikult ennetatav, kui raseduse kontekst hoitakse alkoholivabana. Selle päeva eesmärk ongi juhtida tähelepanu alkoholi ja raseduse totaalsele mittesobivusele.“

Augustis avaldati Kanada teadlaste eestvedamisel uurimus, mis hindas nende sünnikahjustuste esinemissagedust globaalsel tasandil. Maailmas sünnib keskmiselt 8 FASD juhtumit 1000 elaniku kohta ja üks naine 13-st raseduse ajal alkoholi tarvitanud naise seast tõi ilmale alkoholi põhjustatud sünnikahjustusega lapse. Kõige hullem on olukord Lõuna-Aafrika Vabariigis, kus 1000 elaniku kohta on FASD juhtumeid koguni 111. Euroopas (mis on piirkonnana kõige suurema FASD esinemissagedusega) on Horvaatias 53 FASD juhtu 1000 elaniku kohta ja Eestis selle uuringu hinnangu kohaselt 28.3 FASD juhtu 1000 elaniku kohta.

„Rõhutan, et tegemist on teadlaste hinnanguga, mis on kokku pandud olemasolevate uuringute meta-analüüside põhjal. Need on märkimisväärsed arvud, mis tõstavad FASD-i mentaalse taandarengu juhtivaks põhjuseks lääne tsivilisatsioonis,“ ütles Beekmann. „Raseduse ajal alkoholi tarvitavate naiste võimaliku stigmatiseerimise soovi asemel, peaks nägema selles teemas ka sõltuvuse ja abikaasa/elukaaslase vastutuse aspekte. Mehed peavad nägema oma rolli naise toetamisel hoiduda nende kriitilise 9 kuu jooksul alkoholist.“

Karskusliit on juba mitmendat aastat teinud koostööd rahvusvahelise projektiga „Liiga noor, et juua“ (Too Young To Drink), millega on liitunud üle 80 organisatsiooni 36 riigist. Projekti visuaalid on aastatel 2014-2016 välja töötanud Itaalia kommunikatsiooni teaduskeskus Fabrica. Tänavune kontseptsioon rajaneb Itaalia kunstniku ja satiirilise autori Beppe Mora tööl. Projekti koduleht: www.tooyoungtodrink.org

< tagasi Uudised