UUDISED

Haigekassa võttis süsteemi võimaliku ärakasutamise luubi alla

 

Eesti Rahvusringhääling

 

Pressiteade

14.06.2018

Haigekassa hakkas uurima, kui tõenäoline on oletus, et kindlustussüsteemi nõrkust kasutatakse kurjasti, kuna haiglatesse jõuab ravikindlustuseta patsiente, kes tõenäoliselt töötavad.

Haigekassa vaatles, kui suur on nende inimeste hulk, kes on pikka aega olnud ravikindlustuseta, kuid kui nad on kindlsutuse saanud, algas kohe kallis ravi. kirjutab Eesti Päevaleht.

Analüüsist selgus, et esimesel kuul pärast tööandjalt kindlsutuse saamist jaisikuist, kes olid kindlsutatud alla kuue kuu, sai kahe aasta jooksul üle 1000 euro eest tervishoiuteenuised 30 inimest, neist 28 patsiendi raviarve oli 1000-5000 eurot, ühe patsiendi raviarve oli 5000-10 000 eurot ja ühe patsiendi raviarve oli üle 10 000 euro.

Kahe aasta jooksul on saanud ravikindlustuse umbes 30 inimest, kellel pole seda enne pikka aega olnud ja kohe esimesel kuul on nad vajanud üle 1000 euro eest arstiabi ning hiljemalt kuue kuu möödumisel on nende kindlustus uuesti katkenud.

“Et analüüsida, kas mõne arstiabi vajanud inimese tööandja on kindlustuse tekkimist ja katkemist mõjutanud maksude optimeerimisega, tuleb meil infot vahetada maksu- ja tolliametiga,” ütles haigekassa pressiesindaja Katrin Romanenkov.

< tagasi Uudised