UUDISED

Euroopa terviseministrid laste ülekaalulisusest: tervislikud valikud tuleb teha võimalikult lihtsaks

 

Sotsiaalministeerium

 

Pressiteade

23.06.2018

Euroopa Liidu terviseministrid kiitsid 22. juunil Luksemburgis toimunud kohtumisel heaks ministrite nõukogu järeldused laste tervisliku toitumise kohta. Nõukogu järeldustes kutsutakse liikmesriike üles soodustama tervislikku toitumist toetavat keskkonda, pakkuma lastele tervislikke valikuid ning piirama kõrge soola-, suhkru- ja rasvasisaldusega toitude turundust.

Nõukogu järeldustes juhitakse tähelepanu laste ülekaalulisuse tõusvale trendile, mis on krooniliste haiguste laialdase leviku üks peamisi riskifaktoreid, ning kirjeldatakse laste tervisliku toitumise edendamiseks vajalikke tegevusi nii riikide kui ELi tasandil.

„Terviseministrid kiitsid ühiselt heaks suuna lastele sellise kasvukeskkonna loomiseks, kus tervislik valik on kõige lihtsam valik. Eestis võiksime jõuda kokkuleppeni, et oma ühise raha eest toetame tervislikku toitu ja keskkonda olgu siis lasteaias, koolis, hooldekodus või mujal,“ ütles tervise- ja tööminister Riina Sikkut.

WHO laste rasvumise seire tulemustest selgub, et laste ülekaalulisus on probleem enamikus ELi riikides. Eestis on uuringu andmeil ülekaaluline või rasvunud iga neljas 1. klassi laps. Ülemäärase kehakaalu vähendamiseks ja füüsilise aktiivsuse suurendamiseks on Eestis välja töötatud toitumise ja liikumise roheline raamat, mis seab eesmärgid ja pakub võimalikud lahendused.

Samuti on selles valdkonnas oluline riikidevaheline koostöö, kuna mitmetel toitumist mõjutavatel teguritel, nagu näiteks reklaam ja toidumärgistus, on piiriülene mõju ja seetõttu on vaja ka ühtset lähenemist, leitakse nõukogu järeldustes.

Järeldustes märgitakse murega, et tõendid kinnitavad reklaami mõju laste toidu- ja ostueelistustele ning tarbimisharjumistele, kuid paljudes olukordades on tõhusat vanemlikku kontrolli raske, kui mitte võimatu rakendada. Senised tootjate vabatahtlikud algatused on küll samm õiges suunas, kuid pole olnud piisavad, et tuua muutust ülekaalulisuse kasvavas trendis. Seetõttu kutsutakse ELi liikmesriike ja Euroopa Komisjoni tugevdama kokkuleppeid lastele suunatud turunduse piiramiseks ja vaatama üle, et need hõlmaksid kõiki erinevaid turunduse vorme, sealhulgas ka sotsiaalmeediat.

Nõukogu järeldustes rõhutatakse ka, et sotsiaalsetel ja majanduslikel tingimustel on laste valikute kujundamisel keskne roll. Seetõttu peaksid poliitikameetmed ja algatused edendama ja toetama tervislikke toitumisharjumusi, lükkamata vastutust liigselt üksikisikule. Tervisealase ebavõrdsuse vähenemine ei saa põhineda üksnes inimese enda valikutel, vaid selleks peavad kõik poliitikad tervist toetama. Näiteks leitakse järeldustes, et ELi koolipiima ja –puuvilja programmid on olnud edukad ja neid peaks jätkama. Samas peaks ka ELi ühine põllumajanduspoliitika tulevikus rohkem arvesse võtma erinevate meetmete mõju tervislikule toitumisele.

Järeldused „Laste tervislik toitumine: Euroopa tervise tulevik“: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9796-2018-INIT/et/pdf

< tagasi Uudised