UUDISED

Euroopa Innovatsioonivõrgustik asub toetama uudset Eesti digilahendust

 

Aive Hiiepuu, EIT Health kommunikatsioonipartner Eestis

Pressiteade

01.10.2019

Tartu, 1. oktoober 2019

Digitaalne lahendus, mis aitab vaimsete tervisehäirete diagnoosimisel ja ravil: Eesti projekt saab hoo sisse Euroopa innovatsioonivõrgustikust.

Kaks kolmandikku vaimse tervise häiretega patsientidest saavad algselt valediagnoosi ja ligi pooled ei saa seepärast ka ravi. Eesti meeskonna eesmärk on muuta seda veebipõhise hindamist abistava vahendiga. See on üks EIT Healthi piirkondliku innovatsioonikava 2019. aasta meetmesse valitud projektidest.

EIT Healthi piirkondliku 2019. aasta innovatsioonikava raames valitud konsortsiumid saavad Euroopa ühelt suurimalt tervishoiualaste uuenduste valdkonna avaliku ja erasektori partnerluselt juhendamist ja rahalisi vahendeid summas kuni 75 000 eurot. Ühes Kesk-, Ida- ja Lõuna-Euroopa kõige perspektiivikamas tervishoiualaste uuenduste meetmes valisid hindajad välja 12 projekti, mis ühel heal päeval võivad aidata Euroopa kodanikel elada kauem, tervemalt ja õnnelikumalt. Kokku esitati 104 avaldust. Kaheteistkümnest väljavalitud projektist laekus neli Sloveeniast, kaks Horvaatiast ja Rumeeniast, ning üks Kreekast, Eestist, Itaaliast ja Slovakkiast. Pakutud lahendused on seotud suurandmete/pilveandmetöötlusega (33%), uute tehnoloogiatega (33%), mobiilirakendustega (17%) ja kantavate seadmetega (17%). Kõik need esindavad tervishoiualaste uuenduste keskseid valdkondi, mis on EIT Healthi vaateväljas.

Eestist valitud projekt on vaimse tervise digitaalne otsuste tugisüsteem DocuMental, mis toetab vaimse tervise häiretega patsiente. Ligikaudu 70% neist inimestest saavad algselt valediagnoosi ja jäävad sellega keskmiselt 5–7,5 aastaks. Lisaks ei saa Maailma Terviseorganisatsiooni hinnangu kohaselt mingit ravi 35–50% raskete vaimsete tervisehäiretega inimestest. DocuMental püüab neid aidata kolmes etapis: digitaalse ja struktureeritud diagnostikamooduliga, ravimooduliga, mis hõlmab nimekirja kõikidest registreeritud psühhotroopsetest ravimitest, nende doosidest ja annustamisskeemist, ning haigusloo ja korrapärase hindamise mooduliga. Platvorm võimaldab patsientidel siseneda veebilehele, kus nad saavad suhelda vaimse tervise meeskondadega ning vaadata teenuseid.

„Sel aastal korraldasime me EIT Health InnoStarsi piirkondliku innovatsioonikava üleskutse riikide jaoks, mis on Euroopa Innovatsiooni tulemustabeli kohaselt innovatsiooni osas edumeelsemad. Taotluste arv ületas ka meie kõige optimistlikumad ootused,” ütles Mónika Tóth, EIT Health InnoStarsi piirkondliku innovatsioonikava juht. „Konkurss tõestas, et tervishoiualaste uuenduste potentsiaal on piirkondlikus innovatsioonikavas osalevates kiiresti areneva majandusega riikides väga kõrge. Taristu võib küll olla veidi vähem nüüdisaegne kui enam arenenud riikides, kuid nende talendipagas on tähelepanuväärne ja uuenduste tegemise suutlikkus muljetavaldav. Meie riikides on noored ja andekad inimesed, kes on virtuaalmaailmas taiplikud ja janunevad muutuste järele. Need on peamised koostisosad tervishoius uuenduslike tehnoloogiate väljatöötamisel, mis loodetavasti parandavad kõikide Euroopa kodanike eluolu.“

„Tänapäeva avatud innovatsiooni keskkonnas on koostöö muutusi toova teadustöö ja arendustegevuse keskmes,” ütles Sven Parkel, Tartu Biotehnoloogia Pargi tegevjuht. „EIT Healthi piirkondlik innovatsioonikava on suurepärane näide sellest, kuidas soodustada koostööd ettevõtete ja akadeemiliste ringkondade vahel, et stimuleerida kohalikke innovatsiooni ökosüsteeme. Ootame huviga koostööd Eesti meeskonnaga, kes esitas konkursile tõeliselt suure potentsiaaliga lahenduse. Piirkondliku innovatsioonikava meede on hea võimalus viia oma ettevõte uuele tasemele, luues näiteks kontakte läbi EIT Health võrgustiku ja seeläbi saades palju tagasisidet ning juhiseid toote või teenuse edukaks käivitamiseks ja levitamiseks.“

Lisainfo 2019.a piirkondliku innovatsioonikava kohta

EIT Healthi piirkondlik innovatsioonikav on Euroopa programm, mis toetab edumeelsemaid piirkondi uuendusvõimaluste leidmiseks ja arendamiseks tervishoius ja muudes valdkondades. Programmi raames 2019. aastal esmakordselt korraldatud innovatsiooni meetme eesmärk oli rahastada kvaliteetseid, tugevaid ja tasakaalus projekte, mida arendaksid kohalikud akadeemilised ja mitteakadeemilised institutsioonid. Projekte koordineeritakse kohalike EIT tervisekeskuste kaasamise abil: Ljubljana Ülikooli inkubaator Sloveenias, Tartu Biotehnoloogia Park Eestis, Consorzio Arca Itaalias, Riiklik Dokumentatsioonikeskus (EKT) Kreekas, Asociatia INIT & Freshblood HealthTech Community Rumeenias, Innovlab Startup Center T-Systems Slovakkias ja Zagrebi Ülikool Horvaatias. Valitud projektid saavad rahalist toetust, juhendamist ja neid viiakse kokku võimalike partneritega, et oma ärivõimalusi edasi arendada. Valitud projekte saab vaadata siit.

Piirkondlikku innovatsioonikava rahastab Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogia Instituut ja seda koordineerib tervishoiu valdkonnas EIT Health InnoStars.
EIT Health on mittetulundusühing ning üks suurimaid Euroopa avaliku- ja erasektori partnerlusi tervishoiu innovatsiooni alal. Rohkem kui 150 partneriga moodustab EIT Health ainulaadse Euroopa tippettevõtete, ülikoolide, teadus- ja arenduskeskuste ning haiglate ja instituutide võrgustiku. EIT Health‘i ülesanne on luua ökosüsteem, mis võimaldab tulevikus arendada tervishoiuteenuseid, et Euroopa kodanikud saaksid elada kauem, õnnelikumalt ja tervislikumalt. 2 miljardi euro suuruse eelarvega arendab EIT Health tervishoiutöötajate oskusi kogu Euroopas, investeerides Euroopa parimatesse talentidesse ja hõlbustades uuenduslike meditsiinitoodete/-lahenduste turustamist EL-is. See on üks suurimaid riiklikult rahastatavaid tervishoiualgatusi, mida toetavad Euroopa Komisjon ja Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT). Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: www.eithealth.eu.
EIT Health InnoStars – üks EIT Healthi seitsmest geograafilisest piirkonnast, mis keskendub progressiivsematele riikidele, keda Euroopa innovatsiooni tulemustabel (EIS) kvalifitseerib mõõdukate uuendajatena. InnoStars‘i piirkond hõlmab poolt Euroopat, sealhulgas Poola, Ungari, Itaalia ja Portugali piirkondi ning täiendavaid piirkondi, mis kuuluvad piirkondliku innovatsiooni kava programmi – Eesti, Läti, Leedu, Horvaatia, Slovakkia, Tšehhi, Sloveenia, Kreeka, Rumeenia. InnoStars on keskendunud ettevõtluse, innovatsiooni ja hariduse edendamisele tervishoiu, tervisliku elu ja aktiivse vananemise valdkonnas.

Piirkondliku innovatsiooni kava. Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi (EIT) programm, mille eesmärk on suurendada innovatsioonivõimet Euroopa Liidu nendes piirkondades, mis ei saa otseselt kasu EIT Healthi ja teiste EIT teadmis- ja innovaatikakogukondade (KIC) tegevusest. Programmi peamise koordinaatorina loob EIT Health InnoStars ainulaadse seose nende geograafiliselt kaugemate keskuste vahel ning kaasab neid Euroopa innovatsiooni ökosüsteemi. Täna asub kolmeteistkümnes riigis neliteist konkursil valitud EIT Healthi piirkondliku innovatsiooni keskust, mis toetavad tervishoiuteenuste innovatsioonis kaasa lüüa soovivate kohalike kogukondade arengut.

Monika Toth, EIT Health

Sven Parkel, Tartu Biotechnology Park

< tagasi Uudised