UUDISED

Eesti tudengid saavad võimaluse tervishoiu uuendamise ideed ellu viia

 

Marta Kaczmarek, EIT Health InnoStars

 

Pressiteade

30.10.2019

EIT Healthi Euroopa innovatsioonipäevad jõuavad Tartusse

Bioinnovatsioonipäevad on tervise valdkonna ja laiemalt bioinnovatsiooni edendamiseks mõeldud iga-aastane sündmus. Innovatsioonipäevad toimuvad üle terve Euroopa ehk Eesti on üks 20st Euroopa Liidu riigist, kus innovatsioonipäevad sel aastal toimuvad. Eestis korraldavad Bioinnovatsiooni päevi Tartu Ülikool ning Tartu Biotehnoloogia Park koostöös mitmete teiste kohalike organisatsioonidega.

Bioinnovatsiooni päevade raames on üliõpilastel võimalik valideerida, edasi arendada ja esitleda oma tervisevaldkonnaga (nt tervishoid, aktiivne vananemine, tervislik toit, biosäästlikkus) seotud ideid ning leida lahendusi laiale ringile reaalselt eksisteerivatele tervisealastele väljakutsetele.
Innovatsioonipäevade korraldamist toetab 140 juhtivast meditsiinitehnoloogia- ja ravimiettevõttest, teadusasutusest ja ülikoolist koosnev üleeuroopaline võrgustik EIT Health, mida rahastab Euroopa Liit. Innovatsioonipäevadel tutvustatakse üliõpilastele praktilisi võtteid oma ideede testimiseks ja multidistsiplinaarsetes meeskondades töötamise käigus pakutakse lisaks tuge valdkonna ekspertidelt.

Bioinnovatsiooni päevad toimuvad 1. ja 2. novembril SPARK Hubis Tartus ning seda korraldavad üheskoos Tartu Ülikool ning Tartu Biotehnoloogia Park. Korraldajad keskenduvad üliõpilastele, kel on valdkonnaga haakuv idee, kuid ka teemast huvitatud mitteüliõpilased on oodatud. Innovatsioonipäevad algavad reede pärastlõunal lühikõnedega inspireerivatest näidetest ning jätkuvad laupäeval juba sõelale jäänud väljakutsetele lahenduste otsimise ja edasiarendamisega. Lisainfo ja registreerimine on leitav www.bioinnovationdays.ee.

Teise päeva lõpus esitlevad tiimid oma ideid ja neid hindab ekspertide kogu, kes kasutab parimate väljaselgitamiseks üleeuroopaliselt ühtset hindamissüsteemi. Kõikide riikide võitjameeskonnad kutsutakse 1. detsembril Pariisis toimuvale finaalüritusele, kus antakse nõuandeid ideede põhjalikumaks edasiarendamiseks.

„iDays on tudengitele esimene samm terviseinnovatsiooni rajal. Need eriüritused on julgustanud juba sadu tudengeid üle Euroopa innovatsiooniga alustama,“ sõnas EIT Health InnoStarsi piirkondliku innovatsioonikava programmi juht Mónika Tóth. „Sel aastal toimub peaaegu 40% iDaysi üritustest EIT Healthi keskustes Kesk-, Ida- ja Lõuna-Euroopas. See arv tõestab arenevate piirkondade märkimisväärset rolli kohalike innovatsiooni ökosüsteemide arendamisel ja ka piirkonna talentide oskuste täiendamisel.“

EIT Health toetab Kesk-, Ida- ja Lõuna-Euroopa talentide kaasamiseks arenevaid piirkondi tervishoiuuuenduste avastamisel ja väljatöötamisel läbi piirkondliku innovatsioonikava. Selle tulemusena saavad nende piirkondade EIT Health keskused võimaluse Innovatsioonipäevade üritust sel sügisel juba teist aastat korraldada.

Kõiki Innovatsioonipäevade (iDays) üritusi üle Euroopa saab vaadata siit.

EIT Health on mittetulundusühing ning üks suurimaid Euroopa avaliku- ja erasektori partnerlusi tervishoiu innovatsiooni alal. Rohkem kui 150 partneriga moodustab EIT Health ainulaadse Euroopa tippettevõtete, ülikoolide, teadus- ja arenduskeskuste ning haiglate ja instituutide võrgustiku. EIT Health‘i ülesanne on luua ökosüsteem, mis võimaldab tulevikus arendada tervishoiuteenuseid, et Euroopa kodanikud saaksid elada kauem, õnnelikumalt ja tervislikumalt. 2 miljardi euro suuruse eelarvega arendab EIT Health tervishoiutöötajate oskusi kogu Euroopas, investeerides Euroopa parimatesse talentidesse ja hõlbustades uuenduslike meditsiinitoodete/-lahenduste turustamist EL-is. See on üks suurimaid riiklikult rahastatavaid tervishoiualgatusi, mida toetavad Euroopa Komisjon ja Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT). Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: www.eithealth.eu.

EIT Health InnoStars – üks EIT Healthi seitsmest geograafilisest piirkonnast, mis keskendub progressiivsematele riikidele, keda Euroopa innovatsiooni tulemustabel (EIS) kvalifitseerib mõõdukate uuendajatena. InnoStars‘i piirkond hõlmab poolt Euroopat, sealhulgas Poola, Ungari, Itaalia ja Portugali piirkondi ning täiendavaid piirkondi, mis kuuluvad piirkondliku innovatsiooni kava programmi – Eesti, Läti, Leedu, Horvaatia, Slovakkia, Tšehhi, Sloveenia, Kreeka, Rumeenia. InnoStars on keskendunud ettevõtluse, innovatsiooni ja hariduse edendamisele tervishoiu, tervisliku elu ja aktiivse vananemise valdkonnas.

Piirkondliku innovatsiooni kava. Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi (EIT) programm, mille eesmärk on suurendada innovatsioonivõimet Euroopa Liidu nendes piirkondades, mis ei saa otseselt kasu EIT Healthi ja teiste EIT teadmis- ja innovaatikakogukondade (KIC) tegevusest. Programmi peamise koordinaatorina loob EIT Health InnoStars ainulaadse seose nende geograafiliselt kaugemate keskuste vahel ning kaasab neid Euroopa innovatsiooni ökosüsteemi. Täna asub kolmeteistkümnes riigis neliteist konkursil valitud EIT Healthi piirkondliku innovatsiooni keskust, mis toetavad tervishoiuteenuste innovatsioonis kaasa lüüa soovivate kohalike kogukondade arengut.

< tagasi Uudised