UUDISED

Eesti Õdede Liit soovib õenduse arengu kiirendamiseks Eestis IT-arengute kokkuleppeid

 

Eesti Õdede Liit

 

Pressiteade

14.10.2019

Eesti Õdede Liit saatis sotsiaalministrile ettepaneku kutsuda kokku õendusvaldkonna infotehnoloogia nõukogu, et leida lahendused õenduse arengu ja õendustegevuste dokumenteerimise kitsaskohtadele. Eesti Õdede Liit, haiglate õendusjuhid ja tervishoiu kõrgkoolid on ühtse õenduskeele standardi kasutuselevõtuks valmis.

„Ühtse õenduskeele kasutusele võtmiseks on tarvis luua üleriigiline digitaalne infosüsteem, mis võimaldab infot talletada standarditud õenduskeele põhimõtteid kasutades. Digitaalses töökeskkonnas olev teave on kõigile osapooltele automaatselt kättesaadav ja üheselt mõistetav, tagades inimestele tervishoiu- ja sotsiaalsüsteemi koostöös tõhusama abi,“ rääkis Eesti Õdede Liidu asepresident Gerli Liivet.

„Praegu korraldab iga tervishoiuorganisatsioon õendustegevuse dokumenteerimist vastavalt oma äranägemisele, sest puudub ühtne süsteem. Üleriigiliselt ühtset õenduskeelt kasutusele võttes on kõik diagnoosid, sekkumised ja tulemused kirjeldatud kogu tervishoiuvaldkonnale arusaadavalt, mis vähendab teineteise töö dubleerimist. Seeläbi muutub patsiendi terviseinfo terviklikuks, laiaulatuslikuks ja usaldusväärseks,“ selgitas Eesti Õdede Liidu president Anneli Kannus.

Standarditud õenduskeel võimaldab patsiendi sümptomite kirjeldamist ühtselt ja üheselt mõistetavalt. Standarditud õenduskeelt õpetatakse tervishoiu kõrgkoolides alates 2011. aastast ning õed on valmis seda igapäevaparkatikas kasutama, kuid selleks on vaja riigil luua sobiv digitaalne töökeskkond.

Maailmas tunnustatud ühtset õenduskeelt ning -diagnoosimist toetav digitaliseeritud NANDA-International, NIC (Nursing Interventions Classification), NOC (Nursing Outcomes Classification) ehk 3N süsteem hõlbustab nii õe tegevuste dokumenteerimist kui ka andmete statistilist analüüsi, uuringuid ja riikidevahelist koostööd.
2017. aastal sõlmisid Eesti Õdede Liit, haiglate õendusjuhid ja tervishoiu kõrgkoolid ühisdeklaratsiooni „3N: NANDA-I NOC NIC (ESTONIA). Standarditud õenduskeele juurutamine Eestis“, millega kinnitati vajadust astuda ühiseid samme selle kasutuselevõtmiseks Eesti tervishoiusüsteemis.

< tagasi Uudised