UUDISED

Eesti Õdede Liidu konverents „Õdede hääl kõlavaks!”

Eesti Õdede Liit

Pressiteade

12.05.2017

Rahvusvahelisel õdede päeval arutletakse õdede rolli üle ühiskonnas

Täna, 12. mail tähistatakse rahvusvahelist õdede päeva, mis keskendub säästva arengu eesmärkide toetamisele ning õdede rollile nende saavutamisel. Tartus toimub sel puhul Eesti Õdede Liidu konverents „Õdede hääl kõlavaks!”. Konverentsil arutletakse õdede rolli üle nii Euroopas kui ka Eestis ja kuulutatakse välja aasta õde 2017.

„Õde on kutseala esindaja, kes aitab patsiendil mõista diagnoosi mõju tema igapäevasele elule, saada aru ravist ja selle jälgimise vajalikkusest. Patsiendikeskse tervishoiusüsteemi saavutamiseks võiks õde olla ka muutuste algataja ja eestvedaja, kes seisab patsiendi eest nii meditsiinilist probleemi lahendades kui seadusandlikul tasandil,” selgitas õdede rolli Eesti Õdede Liidu president Anneli Kannus.

2017. a maikuu seisuga töötab õena 9175 inimest. Nõudlus õendustöötajate järele suureneb, sest elanikkond vananeb ja aasta-aastalt on abivajajaid rohkem.

„Õdede ambulatoorsete vastuvõttude arv suureneb aasta-aastalt ning õdesid usaldatakse üha rohkem. See aga loob tungiva vajaduse leppida erinevate erialade vahel kokku, kus lõpeb hooldustöötaja pädevus ja algab õe oma, kus lõpeb õe pädevus ja algab arsti oma. Koostöö ja omavaheline usaldussuhe tervishoiumeeskonnas on kriitilise tähtsusega ning seetõttu peavad kõik meeskonnaliikmed teadma, mis on ühe või teise eriala pädevus või otsustus- ja vastutusmäär,” rääkis Anneli Kannus.

Eesti Õdede Liit on arvukaim õendustöötajate kutseorganisatsioon Eestis, kuhu kuulub üle 4000 õe, ämmaemanda ja õendustöötaja. Liit on seadnud oma eesmärgiks elanikkonna tervise, õendustöötajate kutse arengu ning inimeste terviseteadlikkuse edendamise. Eesti Õdede Liit kuulub Rahvusvahelisse Õdede Nõukogusse ja Euroopa Õdede Nõukogusse.

Täiendav info:

Anneli Kannus
Eesti Õdede Liit
President
anneli.kannus@ena.ee
Tel 5512 837

< tagasi Uudised