UUDISED

Crowdestate pakub võimalust rahastada ainulaadset sotsiaalprojekti

 

Sihtasutus Liikva Päikesekodu

 

Pressiteade

24.01.2020

Ühisrahastusplatvorm Crowdestate avas täna Eestis ainulaadse ja hea tootlusega kampaania vaimse arenguhäirega noorte päevakodu – Liikva Päikesekodu rajamise finantseerimiseks.

Projektile, mille raames ehitatakse 2021. aasta alguseks neli hoonet brutopinnaga 1600 m2, kaastakse 1,99 miljoni eurot aastase tähtajaga ja 11% tootlusega.

„Lähiajal kasvab märkimisväärselt sarnaste kogukonnapõhiste teenuskohtade vajadus, nagu on Liikva Päikeseküla, sest täna on Eestis 90% autistidest veel lapseeas,“ ütles SA Liikva Päikesekodu projektijuht Janno Kell.

Harku valda Liikva külla rajatav Liikva Päikesekodust saab Eesti esimene erihoolekande küla, mis on mõeldud vaimsete arenguhäiretega – autismismi, Downi sündroomi ja sobituvate harvikhaigustega – noortele.

Projekti raames, mille brutopind on 1600 m2, ehitatakse 2021. aasta alguseks kolm peremaja, kus kokku asub 30 tuba ja abihoone. Kahes peremajas hakkavad elama eesti keelt kõnelevad noored ning kolmandas vene keelt kõnelevad noored.

Crowdestate kaasab ehitustöödeks esimesse rahastamisvooruga 250 000 eurot, pakkudes investoritele kokku võimalust finantseerida ehitust summas 1,99 miljonit. Järgnevad rahastamisvoorud avatakse vastavalt teostatud ehitustöödele.

Eestis elab täna umbes 4 000 autismispektri häirega inimest ja üle 20 000 erihoolekande teenustele õigustatud vaimse arenguhäire diagnoosiga täisealist inimest.
Erihoolekandeküla kohti on eelkõige vaja just neil täiskasvanutel autistidel ja sobituvate muude vaimse arenguhäiretega inimestel, kes ei suuda täiesti iseseisvalt hakkama saada.

Projekti eestvedajaks on erasektor ja kogukond. Küla rajamise algatus on tulnud peredelt, kes omavad isiklikku perekondlikku seotust autismispektrihäiretega lastega ning kes soovivad anda puudega lastele parema tuleviku.

Algatusega seotud pered on investeerinud projekti ligi 400 000 eurot, millega soetati kinnistu ja projekteeriti hooned. Olulise tõuke andis projektile Euroopa Regionaalarengu Fondi poolt väljastatud toetus.

Sihtasutus Liikva Päikesekodu

< tagasi Uudised