UUDISED

Arst-residentidele tagatakse katkematu ravikindlustuskaitse

 

Sotsiaalministeerium

 

Pressiteade

26.04.2018

Valitsus kiitis tänasel istungil heaks ravikindlustuse seaduse muudatuse, millega antakse ravikindlustuskaitse kõigile tähtajalise töölepinguga tööpraktikat sooritavatele arst-residentidele, sõltumata nende töölepingu pikkusest. See tagab katkematu ravikindlustuskaitse ka ühekuuliste töölepingutega arst-residentidele kogu õppeperioodi jooksul.

Ravikindlustuse seadus näeb ette, et üliõpilastele on ravikindlustus tagatud, kuid Tartu Ülikooli seaduse järgi arst-residente üliõpilasteks ei loeta, seega peaks arst-residendile tagama ravikindlustuse tööandja, kelle juures ta tööpraktikat sooritab. Ravikindlustusseaduse järgi saavad kaitse aga vaid need tähtajalise töölepinguga töötajad, kelle töö tähtaeg ületab ühte kuud.

„Praegu võib tekkida olukord, kus mõned arst residendid võivad jääda tööpraktika sooritamise ajaks ravikindlustuskaitseta, vaatamata sellele, et riik on nende eest sotsiaalkindlustusmaksu maksnud. Näiteks peavad peremeditsiini tudengid läbima tööpraktika mitmete järjestikuste ühekuuliste tsüklitena, kuid kehtiva seaduse alusel peaks ravikindlustuskaitse tekkimiseks kestma töösuhe kauem kui kuu,“ ütles sotsiaalministeeriumi tervisesüsteemi arendamise osakonna juhataja Agris Koppel. „Muudatusega saavad tööpraktikat sooritavad arst-residendid edaspidi ravikindlustuskaitse, sõltumata nende töölepingu ajalisest kestvusest ehk vähemalt ühekuulise lepingu nõuet ei rakendata.“

Arst-residente on kokku umbes 450. Ravikindlustuse probleem võib tekkida neist umbes 60 peremeditsiini arst-residendil, kes teevad residentuuri praktilise koolituse ühekuulisi tsükleid erinevates baasasutustes.

Seaduse muudatus on planeeritud jõustuma alates 1. juulist 2018.

 

< tagasi Uudised