UUDISED

Algab Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liikmete valimine järgmiseks viieks aastaks

 

Sotsiaalministeerium

 

Pressiteade

09.02.2020

Sotsiaalministeerium kutsub esitama kandidaate Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liikmete ja asendusliikmete valimiseks aastateks 2020-2025. Taotluste esitamise tähtaeg on 25. veebruar 2020.

Sotsiaalminister Tanel Kiige sõnul on väga oluline, et Eesti liikmelisus Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitees on väärikalt esindatud. „Pean oluliseks väärikate liikmete leidmist Eesti esindajateks Euroopa majandus- ja sotsiaalkomiteesse, sest komitee esitab oma arvamusi Euroopa Liidu küsimustes Euroopa Komisjonile, Euroopa Liidu Nõukogule ja Euroopa Parlamendile, olles seega sillaks institutsioonide ja Euroopa Liidu kodanike vahel.“

Komitee eelmise koosseisu ametiaja lõppemise tõttu on oodatud oma kandidaate esitama kolme tüüpi esindusorganisatsioonid: tööandjate keskliitude ja ettevõtjate üleriigilised esindusorganisatsioonid, ametiühingute keskliidud ning kodanikuühendused, kes tegutsevad eelkõige majandus- ja ühiskonnaelu, kodanikuühiskonna, kutsetegevuse ja kultuuri alal. Kokku valitakse välja kaks liiget tööandjate, kaks ametiühingute ning kolm kodanikuühiskonna organisatsioonide seast, kõikidele liikmetele valitakse ka asendusliikmed.

Seoses komitee eesmärkidega, ülesannetega ja struktuuriga ei saa taotlust kandidaatide esitamiseks esitada erakonnad, erakondadega vahetult seotud ühingud, äriühingud ja füüsilised isikud. Komitee liikmesuse välistavad samuti liikmesus valitsuses, parlamendis, Euroopa Liidu institutsioonides, Euroopa Liidu Regioonide Komitees, Euroopa Investeerimispanga haldusnõukogus ja alaline töö Euroopa Liidu ametniku või teenistujana.

Liikme ja asendusliikme kandidaatide esitamiseks kvalifitseeruvad organisatsioonid selguvad nädala jooksul peale avalduste esitamist. Seejärel antakse vajadusel rühmasiseselt organisatsioonidele kaks nädalat aega, et leppida kokku kandidaatide esitamine. Juhul kui organisatsioonid ei jõua kokkuleppele, koostab sotsiaalministeerium kahe nädala jooksul iga rühma kohta eraldi taotlejate paremusjärjestuse ning teavitab kõiki taotluse esitanud organisatsioone, kes neist saavad õiguse esitada liikme ja asendusliikme kandidaadid. Seejärel on organisatsioonidel aega 5 tööpäeva kandidaatide nimetamiseks.

Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee on nõuandev organ, mis esindab tööandjate ja töötajate organisatsioone ja muid huvirühmi ning tagab ühtlasi ka organiseeritud kodanikuühiskonda kuuluvate majandus- ja ühiskonnaelu eri alade esindatuse ning võimaldab oma liikmetel osaleda Euroopa Liidu otsuste tegemise protsessis.

Taust:

Rohkem informatsiooni komitee kohta leiab veebilehelt.
Kandideerimisest huvitatud organisatsioonidel palume lähemalt tutvuda Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee liikme ja asendusliikme kandidaatide valiku põhimõtetega (PDF).

< tagasi Uudised