UUDISED

Ametiühingud: valitsus on sotsiaalkindlustusraha kasutanud ebaseaduslikult

Eesti Rahvusringhääling

Pressiteade

20.02.2018

Eesti ametiühingud saatsid riigikogule ja valitsusele avaliku pöördumise, milles teatavad riigikontrolli arvamusele tuginedes, et riik on kasutanud seadusevastaselt töötukassa ja haigekassa raha ning soovivad selle kohta avalikku selgitust.
2017. aasta mai lõpu seisuga oli valitsus oma kulude ning kohustuste katmiseks kasutanud ligikaudu 500 miljoni euro ulatuses töötukassa ja haigekassa raha, mida alates 2012. aastast hoitakse riigikassas ja mille valitsus peab olema valmis sotsiaalkindlustusfondide töö tagamiseks igal hetkel kasutamiseks võimaldama, seisab 14 Eesti ametiühinguorganisatsiooni kirjas.

Pöördumises viidatakse, et riigikontrolli hinnangul on sotsiaalkindlustusfondide raha ja reservide liitmisel niiöelda valitsuse rahaga tekkinud olukord, kus haigekassa ja töötukassa raha on kasutatud vastuolus nii haigekassa kui ka töötuskindlustuse seadusega. “Nende seaduste järgi ei ole haigekassa ega töötukassa raha lubatud kasutada millekski muuks kui vaid nende seadustes sätestatud ülesannete täitmiseks.”

Ametiühingud paluvad riigikogul ja valitsusel selgitada, kuidas on saanud tekkida olukord, et valitsus kasutab sotsiaalkindlustuse tarbeks ette nähtud vahendeid mittesihipäraselt.

“Me ei pea õigeks, et töötajad, kes koos tööandjatega igapäevaselt ja märkimisväärselt panustavad antud fondidesse raha kogumisel, ei ole antud vahendite kasutamisest teadlikud. Sotsiaalkindlustuse vahendite mitte-eesmärgipärase kasutamise õigust valitsusel ei ole,” teatavad ametiühingud oma pöördumises.

< tagasi Uudised